3.

Človek, ktorý vedie vojnu,
v skutočnosti nič nepotrebuje,
ale všetko chce okamžite.