64.

Keď sa pozerám na strom života, moje ašpirujúce srdce sa nadychuje rozľahlosti oblohy šťastia.
Sri Chinmoy, Strom života, Sri Chinmoy Centrum, 2024