56.

Strom života mi hovorí, že vonkajší vzťah s Bohom je dobrý, ale vnútorné spojenie s Bohom je nekonečne lepšie.
Sri Chinmoy, Strom života, Sri Chinmoy Centrum, 2024