41.

Strom života nás žiada, aby sme nečítali noviny mysle, ak chceme vo svojom živote ašpirácie robiť najrýchlejší pokrok.
Sri Chinmoy, Strom života, Sri Chinmoy Centrum, 2024