29.

Pochybnosti o sebe samom poškodzujú plody stromu života.
Sri Chinmoy, Strom života, Sri Chinmoy Centrum, 2024