21.

Každé ráno strom života prebúdza moje srdce a sýti moju myseľ.
Sri Chinmoy, Strom života, Sri Chinmoy Centrum, 2024