17.

Strom života je predovšetkým hlboko zakorenený v pravde.
Sri Chinmoy, Strom života, Sri Chinmoy Centrum, 2024