12.

Strom života oplýva svetlom slobody vo vnútri i navonok.
Sri Chinmoy, Strom života, Sri Chinmoy Centrum, 2024