Scéna 8

(Mária a Jozef sú v hostinci.)

MÁRIA: Jozef, povedala som ti, aby si sa netrápil. Teraz máme pekná izbu vo veľkom hostinci. Už viac nie sme v stajni. Tu sa budeme môcť celkom ľahko postarať o naše sladké božské dieťa.

JOZEF: Mária, mala si pravdu. Máš pravdu. Ty máš vždy pravdu.

MARIA: To, čo obidvaja potrebujeme, je trpezlivosť. To je všetko.

(Vstúpia traja mudrci.)

MUDRC (klania sa dieťaťu): Ó, Kráľu, ó, Pane sveta, dnes nie sme na zemi. Sme v siedmom nebi blaženosti. Nemáme žiadne božské dary, ktoré by sme ti ponúkli. Prosím, prijmi naše pozemské dary: zlato, vonné oleje, kadidlo a myrhu.

JOZEF: Ó, božskí hostia, prosím, zostaňte tu na noc.

MUDRCI: Ďakujeme ti, Jozef. Je to od teba veľmi láskavé.

(Mária ich nakŕmi Uložia sa spať v jednom kúte izby, Jozef v ďalšom kúte a Mária í dieťaťom v treťom kúte. Po niekoľkých okamihoch boží hlas zobudí troch mudrcov.)

HLAS: Choďte domov. Nevracajte sa k Herodesovi.

(Traja mudrci odídu.)

(Zjaví sa anjel a zobudí Jozefa a Máriu.)

ANJEL: Jozef, ty, tvoja žena a tvoje dieťa musíte okamžite odísť do Egypta. Ináč tu Herodes čoskoro nájde vaše dieťatko a zabije ho.

(Mária zoberie dieťa do náručia. Všetci odídu.)

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Syn.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Madal Bal v roku 1994.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Syn, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »