Moja myseľ

Ó, moja myseľ, žiadna pozemská reťaz ťa nemôže spútať. Neustále lietaš. Nemôže ťa kontrolovať žiadna ľudská myšlienka. Si večne v pohybe.

Ó, moja myseľ, je pre teba ťažké uveriť v neustále napĺňanie mojej duše. A pre mňa je ťažké uveriť, že si odsúdená byť večnou obeťou nevraživých pochybnosti. Beda, zabudla si! Zabudla si zlaté tajomstvo: „Zostať v Izbe Ticha znamená otvoriť Dvere Naplnenia.“

Ó, moja myseľ, más obrovskú zodpovednosť. Musíš uspokojovať svojich nadriadených: srdce a dušu. Iba svojím horúcim obdivom budeš schopná získať si priazeň srdca. Iba svojou najhlbšou vierou budeš schopná získať si priazeň duše. Musíš tiež uspokojiť svojich podriadených: telo a vitál. Iba s tvojím čistým záujmom budeš schopná spôsobiť úsmev tela. Iba s tvojím úprimným povzbudením budeš schopná pomôcť vitálu, aby neomylne bežal k dobru a nie k pôžitku.

Ó, moja myseľ, zúfalo ťa potrebujem, či už mám prebývať v tebe, alebo ísť za teba. Vidíš a tým chrániš fyzické vo mne. Slúžiš a tým odhaľuješ spirituálne za mnou.

Ó, moja myseľ,, zavrhni svoj dlho chránený suchý rozum. Privítaj vždypanenskú vieru. Maj obnažený meč svedomia. Je ti súdené sa vyšplhať vysoko nad búrky strachu. Nezostávaj viac v pochmúrnych tieňoch smrti, ktoré si si sama vytvorila. Urob si zlaté rúcho jednoduchosti, úprimnosti a čistoty. Nedovoľ víchriciam neviery zničiť tvoj obrovský vnútorný plameň. Tvojím je šíp koncentrácie. Tvojou je pôda bleskovej intuície. Tvojím je nedozierny mier.

Hľa, Najvyšší! On ťa korunuje, ó, myseľ moja, s vavrínom Jeho nekonečnej Milosti.

Sri Chinmoy, Piesne duše, TEMON, Bratislava, 1993