Ďalší Boh, ďalší človek

Môj Bože, koľko máš rokov?

„Moje dieťa, poviem ti. Ale najprv Mi povedz ty, koľko máš rokov.“

Mám práve jeden rok.

„Dieťa moje, ak máš jeden rok, som o deň mladší ako ty a o deň starší ako ty. Som o deň mladší ako ty v nedokonalosti a o deň starší ako ty v dokonalosti. Daj Mi polovicu nedokonalosti, ktorú máš, a odo Mňa si vezmi polovicu dokonalosti, ktorú mám Ja. Buďme si úplne rovní.“

Čo sa stane, môj Bože, ak Ty a ja si budeme úplne rovní?

„Dieťa moje, ak si my dvaja budeme úplne rovní, ty budeš známy ako ďalší Boh a Ja budem známy ako ďalší človek.“

Sri Chinmoy, Piesne duše, TEMON, Bratislava, 1993