Moja modlitba

Moja modlitba sa vie usmievať iba dvakrát. Raz, keď utíšim moje vonkajšie zmysly a raz, keď otvorím bránu mojej duše.

Moja modlitba spočíva v milovaní Boha kvôli Bohu. Moja modlitba je ničiteľom chýb — narodených i nenarodených.

Realita je determinovaná iba jedným: modlitbou — modlitbou v jej samotnej podstate, modlitbou v jej dynamickom účinku.

Modlitba je najlepšie vyjadrená v mojom každodennom živote iba vtedy, keď sa stane spontánnym, sebadávajúcim odovzdaním sa do Vôle Božej.

V duchovnej oblasti je hľadanie cestovným na lietadlo. Snaženie sa je letenkou.

Keď hľadanie a snaženie odohrali im prislúchajúce úlohy, odovzdávanie sa ma vedie k môjmu miestu v lietadle. Zasľúbená krajina sa už viac nebude predo mnou schovávať, keď mi moja úprimná modlitba umožni vidieť moju dušu v živote a môj život v duši.

Hlasná modlitba je často sebauspokojením. Tichá modlitba v osamelej vyrovnanosti je naplnením Večnosti.

Modlitba je boj, keď chcem byť vševediacou mysľou. Modlitba je nektár, keď chcem byť zasväteným životom.

Hovoria, že modlitba je dcérou utrpenia. Ale ja hovorím, že modlitba je Matkou Potešenia.

Sri Chinmoy, Piesne duše, TEMON, Bratislava, 1993