69.

Čo si praješ?

Prajem si jasnosť.

Medituj na čistotu svojej mysle.

Medituj na otvorenosť svojho milujúceho srdca.

Sri Chinmoy, Medituj na, Sri Chinmoy Centrum, 1995