67.

Čo si praješ?

Prajem si cnosť.

Medituj na svoje úprimné myšlienky.

Medituj na svoju schopnosť oceniť úspechy druhých.

Sri Chinmoy, Medituj na, Sri Chinmoy Centrum, 1995