51.

Čo si praješ?

Prajem si čestnosť.

Medituj na inšpiráciu svojich myšlienok.

Medituj na úprimnosť svojho vyjadrovania.

Sri Chinmoy, Medituj na, Sri Chinmoy Centrum, 1995