2.

Čo si praješ?

Prajem si šťastie.

Medituj na krásne dieťa.

Medituj na letiaceho vtáka.

Sri Chinmoy, Medituj na, Sri Chinmoy Centrum, 1995