10.

Čo si praješ?

Prajem si lásku.

Medituj na vtáčie hniezdo.

Medituj na starého otca s vnukom.

Sri Chinmoy, Medituj na, Sri Chinmoy Centrum, 1995