Plný sárí

Keď som bol v Japonsku, vošiel som do obchodu, ktorý bol úplne plný sárí. V každom kúte, v každej škáročke boli sárí. Dokonca aj chodiť v tom obchode bolo náročné. Vedeli, ako uschovať čo najviac sárí v takom malom priestore.

13. septembra 1982