Trápna otázka

Po sedemmíľových pretekoch v Škótsku sme šli do obchodu, kde som kúpil futbalovú loptu pre Tejiyanov tím. V Indii som takú loptu nevidel, preto som ju kúpil. Janaka a Janani boli so mnou.

Jeden zo zamestnancov prišiel ku mne a povedal: „Je mi to trápne, ale chcel by som sa vás niečo opýtať. Nemáte žiadne vlasy, a predsa vyzeráte taký rýchly a silný. Mohol by som vedieť, koľko máte rokov?“

Odpovedal som: „Päťdesiatjeden.“

Povedal: „Päťdesiatjeden?“

Zamestnanec bol omnoho mladší ako ja, ale bol veľmi tučný. Nemohol uveriť, že mám viac než päťdesiat rokov. A nelichotil mi len preto, že som si kúpil loptu. Povedal mi to omnoho skôr, ako som si tú loptu kúpil.

20. mája 1982