40.

Môj Pane,
som úplne prebudený.

Radostne a odovzdane som Ti k Službám.

„Moje dieťa,
si si isté?
Prosím ťa, tentokrát nezjedz svoj sľub
ako vždy predtým.“