32.

Môj Pane,
prečo neurobíš môj život trochu ľahším?

„Moje dieťa,
Ja sa ťa pýtam na to isté.“