21.

Môj Pane,
je nejaký zvláštny dôvod,
prečo Si ku mne prišiel
tak neskoro v noci?


„Moje dieťa,
je to jediný čas,
keď môžem chytiť tvoju myseľ
a pokúsiť sa ju skrotiť.