16.

Môj Pane,
začal som písať svoj zoznam vďačnosti.

Nemá však konca.

„Moje dieťa,
tým lepšie pre nás oboch.“