13.

Môj Pane,
každé slovo, ktoré povieš,
roztápa moje ašpirujúce srdce.

„Moje dieťa,
každý sľub, ktorý urobíš,
rozširuje Moju Kozmickú Víziu.“
-