3.

Môj Pane,
čo je dôležitejšie —
aby Si povedal svetu,
že ja patrím Tebe,
alebo aby som ja povedal svetu,
že Ty patríš mne?

„Moje dieťa, vysielajme to súčasne.“