53.

Môj Pane,
je to pre Teba také ťažké,
aby Si mi slávnostne sľúbil,
že vždy zostaneš so mnou,
či už Ťa chválim,
alebo o Tebe hovorím v zlom?“

„Moje dieťa,
vždy zostanem s tebou
a mám pre teba zvláštnu radu:
Hovor o mne zle, ak musíš,
pretože je to jediný spôsob,
ako sa môžeš zbaviť
svojho jedu pochybností.
Ale hovor o Mne dobre,
ak môžeš, aby som mohol okamžite začať spievať
a tancovať v záhrade tvojho srdca.“