48.

Môj Pane, vadí Ti,
keď Ťa neteším každý deň?

„Moje dieťa, bojím Sa,
že nikdy nebudem schopný
odpovedať na tvoju otázku primerane.“