9.

Chceš lásku?

Môžeš cítiť lásku.

Skús otvoriť svoje srdce vnútornému rozkvitajúcemu lotosu. Môžeš otvoriť svoje lotosové srdce.

Pozri, cítiš lásku.

Pozri, dávaš lásku.