58.

Chceš byť šťastný? Je to veľmi ľahké.

Len počúvaj šťastné čvirikanie vtákov. Počúvaj, ako spievajú.

Vidíš, si šťastný.