2.

Chceš lásku?

Môžeš cítiť lásku.

Skús si predstaviť, že úsmev dieťaťa je jeho láskou k tebe. Môžeš vidieť úsmev dieťaťa.

Pozri, cítiš lásku.

Pozri, dávaš lásku.