63

Božia Tvár hasí
smäd mojich očí.
Božie Nohy sýtia
hlad môjho srdca.