59

Čím dlhšie kľačím na kolenách,
tým skôr Boh schádza dole,
aby pobozkal moje oči.