52

Ó, moja Boha hľadajúca myseľ,
leť a leť
ďaleko za sféru
utrpenia, kritiky
a sťažností sveta.