50

Veľmi veľakrát bol môj život
zachránený nepatrnou štipkou
poslušnosti Bohu.