29

Nech sa každé srdce stane
fontánou poslušnosti Bohu.