20

Čo robí Boh?
Boh hľadá hľadajúceho,
ktorý je hladný po Bohu.