14

Boh nerozkazuje,
ale očakáva
dychtivé obecenstvo.