10

Vonkajší úsmev je nádherný.
Vnútorný úsmev je dokonalý.