Poslušnosť má v sebe sladkosť66

Som veľmi, veľmi vďačný žiakom, ktorí verne chodia do Pujaloy. Minati mi posiela správu. Pozriem sa na každé meno a požehnám každého jednotlivca. Niekedy je prítomných aj štyridsať žiakov, napriek tomu, že toľko Nemcov je teraz tu na našom Vianočnom výlete. Poslušnosť má v sebe sladkosť, nesmiernu sladkosť. Ľudia, ktorí ma uspokojujú tým, že chodia do Pujaloy, sú naozaj praví žiaci, skutoční žiaci. Ak ľudia robia správne veci v mojej fyzickej neprítomnosti, mám oveľa, oveľa väčšiu radosť, než keď robia dobré veci v mojej fyzickej prítomnosti. V mojej fyzickej prítomnosti sa mi ľudia z lásky alebo z rôznych dôvodov snažia urobiť radosť. Niektorí ľudia, ktorí sú pri mne fyzicky, ma berú veľmi vážne a robia úplne správne veci. Ale ak s niektorými žiakmi fyzicky nie som a oni ma potešia, verte mi, mám oveľa, oveľa, oveľa väčšiu radosť, pretože moje posolstvo nesú v hĺbke svojho srdca. Dokazujú, že ma naozaj, naozaj milujú a že ma berú veľmi vážne.


GLC 59. 16. decembra 2005, Kuantan, Malajzia