Moja túžba9

Túžba, moja túžba, moja celoživotná priateľka, zostávam stále s tebou. Pretože ťa nazývam priateľkou, svojou celoživotnou priateľkou, môžem ťa požiadať o láskavosť? Je to jednoduchá prosba. Som si istý, že mi ju môžeš splniť, ak budeš chcieť. Toto je moja dušeplná a bezdychá prosba: dovolíš mi trikrát denne zostať celkom osamote? Zakaždým budem potrebovať len tri sekundy. To znamená, že len na deväť sekúnd počas celého dňa si prajem byť sám, bez teba.

O piatej hodine, skoro ráno, si prajem na tri sekundy ponúkať dušeplné posolstvo svojmu Milovanému Najvyššiemu. Týmto posolstvom je: „Ó, môj Milovaný Najvyšší, milujem Teba a nikoho iného. Milujem Teba a nikoho iného. Milujem Teba a nikoho iného.“

O dvanástej hodine napoludnie si prajem trikrát ponúknuť svojmu Milovanému Najvyššiemu tretie dušeplné posolstvo: „Ó, môj Milovaný Najvyšší, potrebujem Teba a nikoho iného. Potrebujem Teba a nikoho iného. Potrebujem Teba a nikoho iného.“

O siedmej hodine, keď sa zvečerieva, prajem si ponúknuť svojmu Milovanému Najvyššiemu svoje tretie dušeplné posolstvo: „Ó, môj Milovaný Najvyšší, patrím Tebe a nikomu inému. Patrím Tebe a nikomu inému. Patrím Tebe a nikomu inému.“

Prajem si, aby si mi dala iba deväť sekúnd počas dňa, ó, moja celoživotná priateľka, ó, moja túžba. Ak mi preukážeš túto láskavosť, príde čas, keď ti dám na oplátku niečo, čo si si nikdy nepredstavovala a nikdy nezaslúžila. Dám ti to, čo získam: nesmiernu radosť svojho srdca, aby ťa nasýtila, nesmierne svetlo svojej duše, aby ťa prebudilo a večnú, nekonečnú a nesmrteľnú Krásu svojho Boha, aby ťa osvietila.

Ó, moja priateľka túžba, moja celoživotná priateľka, prajem si byť osamote len deväť sekúnd počas dňa. Ak mi splníš moju prosbu, dám ti veci, ktoré by si inak nikdy nebola schopná získať v tejto ani v žiadnej inej inkarnácii. Preto, moja drahá priateľka túžba, len vyhovej mojej prosbe: tri sekundy, tri sekundy a tri sekundy – deväť sekúnd počas dňa mi dovoľ byť sám so sebou, vo vnútri seba a pre seba. S tým Skutočným vo mne, v tom Skutočnom vo mne a pre to Skutočné vo mne si prajem zostať deväť sekúnd každý deň.


EA 9. 4. júla 1977, 20:05 — Neformálne stretnutie v dome jedného zo žiakov, Jamaica, New York.