Uspokojenie7

Každý ľudský život je pieseň. Hľadajúci spieva novú pieseň každý deň. Spieva a objavuje. Čo objavuje? Objavuje telo plné nadšenia, vitál plný odhodlania, myseľ plnú mieru, srdce plné blaženosti a napokon život plný uspokojenia.

Uspokojenie je potrebné v zvieracom živote, v ľudskom živote a v božskom živote. Ale uspokojenie, ktoré získame v zvieracom živote, nie je pravým uspokojením. V ľudskom živote tiež nezískame pravé uspokojenie. Len v božskom živote získame pravé uspokojenie.

V zvieracom živote sa snažíme dosiahnuť uspokojenie ničením. V ľudskom živote sa ho snažíme získať vlastnením. V božskom živote sa snažíme dosiahnuť uspokojenie osvietením. Uspokojenie, ktoré získame prostredníctvom ničenia, nie je a nemôže byť pravým uspokojením. Uspokojenie, ktoré získame prostredníctvom vlastnenia, nie je a nemôže byť pravým uspokojením. Uspokojenie, ktoré získame prostredníctvom osvietenia, je nepochybne pravým uspokojením.

Všetci sme tu hľadajúci; modlíme sa a meditujeme. Vo vnútri našej modlitby a vo vnútri našej meditácie sa vždy snažíme vidieť tvár uspokojenia. Keď sa modlíme, snažíme sa ísť nahor a získať uspokojenie. Keď meditujeme, snažíme sa zo svojho vnútra priniesť do popredia Svetlo a Blaženosť a tešiť sa z uspokojenia v našom tele, vitáli, mysli a v srdci. Keď sa modlíme, snažíme sa a plačeme po dosiahnutí niečoho zhora, aby sme mohli uhasiť svoj smäd. Keď meditujeme, vzývame svoju vlastnú vyššiu skutočnosť, aby sa prejavila v nás a cez nás.

Koncentrácia predchádza meditácii a po meditácii nasleduje kontemplácia. Koncentrácia, meditácia a kontemplácia patria k sebe. Koncentrácia je rýchlosť, meditácia je istota a kontemplácia je víťazstvo. Koncentrácia má rýchlosť jeleňa a je touto rýchlosťou. Meditácia má istotu slona a je touto istotou. Kontemplácia má víťazstvo leva a je týmto víťazstvom.

Vždy je dobré mať rýchlosť, ak si vážime cieľ. Cieľ nie je statický. Sme na ceste k neustále sa prekonávajúcemu, neustále osvecujúcemu a neustále napĺňajúcemu cieľu. Ak chceme dosiahnuť uspokojivý pokrok, musíme venovať všetku pozornosť svojej rýchlosti. Dnešný cieľ bude zajtrajším štartovým bodom na našej večnej vnútornej ceste k najvyššiemu uspokojeniu.


EA 7. 3. júla 1977, 20:35 — P.S. 86, Jamaica, New York.