Šťastie a nešťastie 11

Šťastie a nešťastie. Všetci vieme, že šťastie a nešťastie sú dve protikladné skutočnosti. Sú to diametrálne odlišné skutočnosti. Ale existujú ľudia, ktorí, bohužiaľ, cítia, že nešťastie je pravým šťastím. To, čo nazývame šťastím, je podľa nich nešťastie; a to, čo nazývame nešťastím, nazývajú šťastím. Nie sú nikdy, nikdy spokojní, pokiaľ nie sú nešťastní, sklamaní a skľúčení. Keď sú v melancholickej nálade, cítia, že to je pravé uspokojenie.

Podľa nás je to vrchol absurdity. Pozeráme sa naokolo a vidíme, že nešťastie spieva, tancuje a lieta všade vôkol. Nešťastie vyčíňa všade. Ale akoby nešťastie týmto ľudom nestačilo, chcú pridať do svojej bytosti ešte viac nešťastia. Nesnažia sa zbaviť nešťastia, ktoré už majú. Namiesto toho si chcú pridať viac nešťastia, aby získali spokojnosť.

Niekedy sú v našom živote menšie pohromy, nehody a krízy, kvôli ktorým sme nešťastní. Ale nemali by sme si myslieť, že Boh nám poslal tieto pohromy, aby nás urobil čistými alebo urýchlil náš pokrok. Nie. Vo veľmi zriedkavých prípadoch vidíme, že svätí ľudia, dobrí ľudia, duchovní ľudia trpia. Ak sa to stane, ich utrpenie môže mať rôzne dôvody. Ak sú to duchovní Majstri veľmi vysokej úrovne, trpia kvôli jednote so svojimi žiakmi, so svojimi nasledovníkmi, so svojimi blízkymi. Na druhej strane, niekedy Boh chce ukázať celému svetu, že aj veľkí duchovní hľadajúci a Majstri prechádzajú cez utrpenie, aby ľudia videli, že utrpenie nie je nič nezvyčajné. Chce ukázať svetu, že utrpenie je pre ľudskú podstatu prirodzené. Ale v žiadnom prípade nás Boh nechce trestať, aby sme sa Mu stali blízkymi.

Niektorí ľudia idú o krok ďalej. Myslia si, že ak dokážu hrozne trpieť a potom sa modliť k Bohu, Boh vypočuje ich modlitby. Preto schválne urobia niečo nesprávne. Vedia, že budú potrestaní a sú pripravení trest prijať, pretože cítia, že keď budú trpieť, Boh vypočuje ich modlitby. Ale to je absurdné. Je to ako keby ste si odrezali nohy a potom chceli kráčať. Je to nemožné. Ako keby ste si oslepili oči a potom chceli vidieť. Je to nemožné. Žiadny hľadajúci by nemal schválne vítať utrpenie, ktoré je zdrojom nešťastia alebo nešťastím samotným, aby potešil Boha.

Keď sa modlíte, keď ste znechutení a sklamaní, nemyslite si, že Najvyšší vo mne alebo Najvyšší vo vás bude viacej potešený. Vôbec nie. Keď ste sklamaní, len zatvárate cestu medzi sebou a Bohom. Vtedy ste si postavili pevnú stenu, nezničiteľnú stenu medzi sebou a mnou.
Len buďte šťastní a nechajte svoje srdce otvorené pre svetlo a blaženosť. Ak ste šťastní a veselí, vtedy môžete bežať najrýchlejšie. Aj keď nie ste šťastní, keď prídete ku mne, musíte sa prinútiť, aby ste boli šťastní. Tým, že sa prinútite byť šťastní, môžete si vytvoriť na niekoľko sekúnd určitú receptivitu. Vtedy budem schopný vliať do vás svoj súcit, svetlo a požehnanie. Ale ak ku mne prídete so smutnou tvárou a dáte mi pocítiť, že ste mŕtvi, alebo že v tej chvíli zomriete, potom vám len môžem vnútorne povedať: „Tak zomri. Budem sa pozerať.“
Nechoďte ku mne so smutnou a sklamanou tvárou. Ak ku mne prichádzate s nešťastnou tvárou, len si kopete vlastný hrob. Aj keď ste boli celý deň nešťastní, keď prídete ku mne, majte veselú tvár. Prinúťte sa usmievať. Keď dieťa nechce jesť a matka ho prinúti jesť, potom bude nasýtené; získa silu. Keď sa neposlušný chlapec nechce umývať a matka ho prinúti, aby sa umyl, stane sa čistým, aj keď nechce. Myseľ a vitál sú ako neposlušní chlapci. Tak ich umyte, očistite ich svetlom svojej duše, vnútorným plačom svojho srdca.
Takže, moje deti, vždy ku mne prichádzajte s veselou tvárou. Vtedy budete schopní prijať všetko, čo vám chcem dať. Ak cítite, že keď budete nešťastní, dostanete sa ku mne bližšie, alebo ak cítite, že samotné vaše nešťastie je šťastím, nebudete schopní prijať nič. Šťastie je šťastie. Nešťastie je nešťastie. Noc je noc.
Nerobme zo seba bláznov. Pravdu musíme vždy vidieť v jej skutočnom svetle. Ak je to nešťasie, je to nešťastie. Ak je to šťastie, je to šťastie. Musíme prekonať nešťastie pomocou šťastia. To je jediný spôsob, ako bežať najrýchlejšie a vytvoriť si okamžitú a neobmedzenú vnímavosť. To je jediný spôsob, ako potešiť Najvyššieho Jeho vlastným Spôsobom.


EA 11. 5. júla 1977, 21:05 — Martin Van Buren High School, Hollis, New York.