Keď niekto urobí niečo zlé alebo nebožské, potrestá ho Boh, alebo sa potrestá sám?

Sri Chinmoy: Keď niekto robí zlé, nebožské veci, Boh ho nepotrestá spôsobom, akým by sme ho potrestali my. Jeho trest prichádza odinakiaľ. Trest prichádza od toho, koho sme oklamali, alebo komu sme urobili nejaké nebožské veci. Môže prísť tiež zo sveta alebo miesta, kde existujú určité sily. Ale Boh nás netrestá, keď robíme niečo zlé. Naopak, keď robíme niečo zlé, prinesie nám priateľa, svetlo a povie nám: „Ak sa budeš stretávať s týmto priateľom a hrať sa s ním po celý čas, potom neurobíš nič zlé. Tento priateľ ti vždy povie, aby si robil správne veci.“ Ale nám sa tento priateľ nepáči a posielame ho preč. Znova a znova robíme veci nesprávne. Potom sily okolo nás a sily v človeku, ktorému sme ublížili, sa nás snažia potrestať.

Keď urobíme niečo zlé, zistíme, že sme v temnej miestnosti. Boh prichádza s lampášikom. Hovorí : „Dieťa moje, zober si tento lampášik. Ak si ho necháš, neurobíš znova tú istú chybu.“ Ale nám sa to nepáči, chceme sa spoliehať sami na seba. A tak vezmeme lampáš a odhodíme ho preč. Naša individualita je temnota, ale nám sa páči, pretože je naša. Boh nám prináša priateľa, svetlo, aby sme sa s ním hrali. Ak zostaneme so svojím priateľom svetlom, nikdy neurobíme žiadne chyby. A pretože neurobíme žiadne chyby, nikto nás nebude môcť potrestať.