Ako môžem byť dobrým dievčaťom?

Sri Chinmoy: Každé ráno popros Boha, aby ti dal silu a poslušnosť, ktorú potrebuješ, aby si počúvala svojich rodičov. Budeš sa modliť k Bohu, aby požehnal teba i tvojich rodičov. Požiadaš Boha, aby bol s tebou a okolo teba denne po celých dvadsaťštyri hodín.

Keď hovoríš vo svojej modlitbe k Bohu, vždy mysli na Boha ako na bytosť svojho veku a úrovne. Ak máš štyri roky, cíť, že On má tiež štyri roky. Keď pocítiš, že ti nie je ani nadradený ani podradený, potom ti povie, ako môžeš byť dobrá.