Môžem ísť bývať s Bohom namiesto toho, aby som žil so svojou mamou a otcom?

Sri Chinmoy: Áno, môžeš žiť s Bohom miesto svojej matky a otca. I keď Boh je v Nebi, je aj na zemi vo forme tvojho otca a matky. On cíti, že keď žiješ tu na zemi so svojimi rodičmi, ostávaš s Ním. Má dva domy. Chce aby si žil v Jeho dome na zemi, kde žijú tvoji rodičia. Ten ďalší dom sa stavia, ale ešte nie je dostavaný. Keď bude Jeho dom dokončený, potom ťa Boh požiada, aby si žil v tomto dome.