Prečo je Boh hore na nebi a nie na zemi?

Sri Chinmoy: Boh je hore na nebi a tiež na zemi. Knihy, ktoré si čítal o Bohu, najmä tu na Západe, a aj tvoji rodičia ťa naučili, že Boh je hore na nebi. Chcel by som povedať, že Boh je hore na nebi, ale je aj tu na zemi. Keď budeš čítať vnútornú knihu, ktorú máš vo svojom srdci, uvidíš, že Boh je aj na zemi. Pretože si na zemi, i keď Božské vedomie je všetko prenikajúce, vedomie Boha na zemi je pre teba nekonečne dôležitejšie ako Boh, ktorý je v Nebi.

A teraz, čo je tvoje nebo a čo je tvoja zem? Tvoje nebo je tvoja hlava a tvoja zem sú tvoje nohy. Keď myslíš na nebo, mysli na svoju hlavu, že tam je Boh, a keď myslíš na zem, mysli na svoje nohy, tam je Boh tiež. Potrebuješ oboje, svoje nohy i svoju hlavu. Keby si nemal nohy, nemohol by si chodiť. Keby si nemal hlavu, nemohol by si myslieť. Obe sú nevyhnutné, hoci Boh je v oboch. Tvoja hlava je na jednom mieste a tvoje nohy sú na druhom. To, čo ich spája, je tvoje srdce. Srdce je spojnicou, mostom. Ak chceš vidieť Boha, ktorý je v tvojej hlave, ľahko môžeš prejsť od nôh k hlave tak, že prejdeš spojovacím mostom, ktorým je tvoje srdce.