Prečo v sebe nemôžem vidieť Boha?

Sri Chinmoy: Môžeš v sebe vidieť Boha. Ale nemôžeš ho vidieť práve teraz, pretože Ho nevoláš a nesnažíš sa ho uvidieť. Ak nežiadaš nič od svojej matky, nedá ti nič. Ak o niečo požiadaš, matka ti to vždy dá. Takže ak chceš vidieť Boha, najlepšie je hľadať Ho. Ak Ho budeš hľadať, iba potom Ho uvidíš.

Boh je ako ten najkrajší drahokam, ktorý je v izbe tvojho srdca. Ak ho budeš hľadať, hneď ho nájdeš. Nepozri sa do svojej izby len tak narýchlo a nepovedz, že Boh tam nie je. Skús cítiť, že