Prečo je Boh na nebi? — Otázky detí o Bohu

Detská otázka

Detskú otázku
môžeme zodpovedať jednou vetou.
Tá istá otázka,
ktorú položí dospelý,
si ako odpoveď vyžaduje diplomovú prácu.