Učia sa dvojičky rovnako?

Sri Chinmoy: Dvojičky sa nemusia a nemôžu učiť rovnako, pretože majú odlišné duše. Každá duša má zvláštny spôsob, ako prijímať svetlo zhora a ako toto svetlo prejavovať na zemi. Dvojičky môžu vstúpiť do pozemskej arény spolu, ale sľuby, ktoré dali Absolútnemu Najvyššiemu, keď boli vo svete duší, nemusia byť rovnaké. Preto sa ich spôsob učenia a odovzdávania vedomostí môže odlišovať.