Aká je zodpovednosť rodičov pri formálnej výchove detí?

Sri Chinmoy: Rodičia musia prevziať plnú zodpovedosť za formálnu výchovu detí. Musia poslať deti do školy. Musia venovať pozornosť štúdiu, správaniu sa a vnútornému rastu dieťaťa. Deti nesmieme nechať napospas im samým. Rodičia by mali v každom okamihu prejavovať značný záujem o dobro svojich detí. V ranom detstve rodičia musia zohrať veľmi dôležitú úlohu. Deti sú ako malé stromčeky alebo rastlinky. Rodičia sa o ne musia správne starať a ochraňovať ich, až kým nenarastú na veľké a silné stromy.